Kalkulačka zloženého úroku, kalkulačka úspor

Ako výsledok kalkulačky úspor získate celkovú sumu a návratnosť vašej investície. Môžete dať inú sumu pre prvý vklad a pre ďalšie vklady. Ak je suma vždy rovnaká, zadajte do polí rovnaké hodnoty. Ak chcete, môžete dať aj len prvú sporiacu sumu.

Úroková sadzba:

Prvý vklad:

Ako často po prvom vklade:

  mesačne
  ročne

Nasledujúce vklady:

Celkový čas:

Zložené úročenie

Vo vyššie uvedenej kalkulačke môže byť konečná suma veľmi veľká. Je to spôsobené efektom zloženého úročenia.

Predpokladajme, že ročná úroková sadzba je 5% a vy investujete len 1000€. Už neinvestujete. Po prvom roku získate úrok 50€. Nasporená suma sa zvyšuje na 1050€. Nasledujúci rok sa nebude platiť úrok 1000€, ale 1050€. Úrok sa platí z naakumulovaného úroku. Ročný úrok je teraz 52,50€. Nasporená suma bude 1102,50€.

Ak je doba sporenia 20 rokov, výsledná suma bude 2653,30€. Takže ste dostali návratnosť 1653,30€ za investíciu 1000€.

Vyššie uvedené je príkladom výpočtu zloženého úroku. Úrok sa dá vypočítať aj jednoduchým spôsobom. Pri tejto metóde sa z predtým naakumulovaného úroku nevypočítava žiadny úrok. Takto sa ročne nazbiera len 50€ na úrokoch. V takomto prípade jednoduchého úroku by 20-ročná investícia 1000€ pri 5% úroku vyprodukovala 50€ ročne, teda spolu 1000€ a konečná suma by bola 2000€.