Úverová kalkulačka

Vyskúšajte, ako sa správajú rôzne typy pôžičiek. Použite rôzne úrokové sadzby a rôzne doby splatnosti úveru, aby ste videli, ako sa líšia splátky úveru. Úrokovú sadzbu môžete zmeniť aj počas doby splácania úveru.

Výška pôžičky:

Úroková sadzba pôžičky:

Interval splácania úveru:

  1 mesiac
  2 mesiace
  3 mesiace
  4 mesiace
  6 mesiace
  12 mesiace

Typ pôžičky:

  rovnaké platby
  rovnaké splátky istiny úveru

Stanovte si čas splatenia pôžičky:

Rovnaké splátky istiny úveru

Splátky úveru sú na začiatku väčšie a na konci menšie. Za istinu úveru zaplatíte rovnakú sumu, ale na úrokoch zaplatíte rôzne sumy.

Predpokladajme, že si vezmete pôžičku 1000€ na dva roky. Úroková sadzba je 2% a platíte ročné splátky. V prvom roku je splátka istiny úveru 500€ a úrok 20€. V druhom roku je splátka istiny úveru 500€ a úrok 10€. Takže zaplatíte: 520€ a 510€.

Ak sa úroková sadzba počas doby splatnosti zvýši, platby budú vyššie. Ak úroková sadzba počas doby splatnosti klesne, splátky budú nižšie.

Rovnaké platby

Platby sú stále rovnaké. Vezmime si rovnaký príklad ako vyššie: dvojročná pôžička za 1000€ s 2% úrokovou sadzbou a ročnými splátkami. Obe platby sú 515,05€. Celkové úrokové náklady sú vyššie. Na začiatku totiž nebude toľko splátky istiny úveru.