Počítadlo slov a počítadlo znakov

Zadajte alebo prilepte text do poľa nižšie:


Výsledkom je počet slov a znakov v texte. Môžete tiež získať počet znakov bez medzier. Počítadlo vám pomôže, ak je vaším cieľom získať text, ktorý presahuje určitý počet znakov alebo slov. Môžete tiež ľahko skontrolovať dĺžku textu vytvoreného inou osobou. Keď vložíte alebo zadáte text do zadaného poľa, okamžite získate počet slov a znakov.

Arkikoodi
Webové stránky a kalkulačky pre každý deň

Fínsko   Bulharsko   Česká Republika   Nemecko   Dánsko   Estónsko   Španielsko   Francúzsko   Grécko   Maďarsko   Taliansko   Litva   Lotyšsko   Holandsko   Nórsko   Poľsko   Portugalsko   Rumunsko   Slovinsko   Slovensko   Švédsko   V angličtine